Lomax tager sin miljøforpligtelse alvorligt

For at imødegå, de miljømæssige forpligtelser vi som virksomhed bliver pålagt, indeholder alle ordrer et miljøbidrag på kr. 24,95 ekskl. moms.

Miljøbidraget dækker primært de lovpligtige, statslige energi- og miljøafgifter i Danmark og EU, som har med affaldsgebyrer at gøre, herunder f.eks. PVC-, batteri- og WEEE-afgifter. Derudover dækker miljøbidraget også miljøgebyrer, vi bliver pålagt af vores leverandører.

groenne_fodspor

Vi er med til at passe på ressourcerne

Hos Lomax har vi konstant fokus på vores kunder og tilstræber, at kunderne pålægges færrest mulige miljørelaterede udgifter. Samtidig er vi som en moderne virksomhed bevidst om, at formålet med energiafgifter er at reducere ressourceforbruget og at det er en global, fælles opgave – til gavn for os alle.
Blandt vores tiltag er:

  • Energibesparende LED-lys udskiftes løbende i vores store haller
  • Elektronik der automatisk afbryder eller reducerer unødig brug af el i virksomheden
  • Kildesortering af plastflasker, dåser, batterier, blæk og toner, pap, papir, emballage
  • Genanvendelse af papkasser, papir og plast
  • Miljømærkede varer i sortimentet, hvor det er muligt
  • Nye it-systemer som minimerer det interne papirforbrug
papkasser