Regler for gaver og beskatning

Gaver fra arbejdsgiver

Som hovedregel må en medarbejder kun modtage gaver og mindre goder for op til 1.100 kr. om året uden at betale skat. Ved særlige anledninger såsom jubilæum m.v. er der dog særregler herfor.

Julegaver

En medarbejder må i 2018 modtage en julegave til højst 800 kr. inkl. moms, hvilket svarer til 640 kr. ekskl. moms, for at gaven skal være skattefri. Medarbejderen skal dermed ikke betale skat at dette beløb, med mindre gaven er:

  • Kontanter
  • Et gavekort, der kan ligestilles med kontanter

Er gaven et gavekort til en eller flere ting (eks. et oplevelsesgavekort), der er udvalgt af arbejdsgiveren skal medarbejderen ikke betale skat heraf.

Såfremt julegaven har en værdi på mere end 800 kr., skal medarbejderen betale skat af det beløb der overstiger de 800 kr. Modtager medarbejderen eksempelvis en julegave til 800 kr. og andre gaver til 300 kr., skal medarbejderen i dette tilfælde betale skat af de 300 kr.

Det betyder, at arbejdsgiveren kan vælge at give en gave til en værdi op til kr. 1.100. Det er et maksimum for gaver mellem arbejdsgiver og arbejdstager for et helt år. Hvis en arbejdsgiver ikke har givet gaver i løbet af året, så kan en gave til kr. 1.000 også være skattefri.

Bemærk at julegaven tæller med i 1.100 kr. som hver medarbejder må få gaver og mindre goder for om året. Overstiger den samlede værdi af julegaven og de øvrige gaver 1.100 kr. skal medarbejderen derfor betale skat af hele beløbet. Arbejdsgiveren skal indberette beløbet for gaverne til skat som en del af lønnen, og kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse

Har en medarbejder jubilæum kan denne få en gave til en værdi op til 8.000 kr. skattefrit. Det er dog kun skattefrit ved 25, 35, 40, 45 og 50 års jubilæum virksomheden eller såfremt medarbejderen har bestået et antal år deleligt med 25. Ved en jubilæumsgave vil arbejdsgiveren kunne fratrække udgifterne som en driftsomkostning. Yderligere er det et krav at fuldtidsansatte skal have det samme beløb i jubilæumsgratiale, mens deltidsansatte skal have en forholdsmæssig del heraf. Ligeså er fratrædelsesgodtgørelser på op til 8.000 kr. også skattefrie.

Gaver ved sædvanlige lejligheder er skattefrie

En lejlighedsgave betegnes som en gave til en privat mærkedag. Private mærkedage kan være i forbindelse med fødselsdage, barnedåb, bryllup eller lignende. Ønsker arbejdsgiveren at give lejlighedsgaver er der i den sammenhæng ikke fastsat nogen øvre grænse for værdien. Dog er beløbet fuldt skattepligtigt hvis beløbet for lejlighedsgaven er større end, hvad der almindeligvis anses for passende. Arbejdsgiveren kan lige så trække lejlighedsgaver fra som en driftsomkostning.
Læs mere om regler for gaver og beskatning på Skat.dk.