• Fri fragt over 799 kr. ekskl. moms
  •  |  Dag til dag-levering
  •  | Trustpilot
CSR  |  Omtanke  |  Kundeservice 

Øg den mentale sundhed på arbejdspladsen

Senest opdateret 08. december 2020

To mandlige kolleger taler og griner på arbejdspladsen

Mentale sundhedsproblemer og psykisk sygdom er et alvorligt emne, og rammer både privat og professionelt. Faktum er desværre, at folkesygdomme som stress og angst lever i bedste velgående, og faktisk opfatter hver tredje dansker sig selv, som værende pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Så hvordan kan du som kollega og/eller leder være med til at forebygge mentale sundhedsproblemer på arbejdspladsen, og hvad skal du være opmærksom på? Læs med og få gode råd.

Hvad er mental sundhed

Mange undersøgelser har gennem tiden påvist, at mental sundhed på arbejdspladsen i bund og grund handler om trivsel. For at kunne trives kræver det et sundt arbejdsmiljø, hvilket indbefatter, at en lang række faktorer og vilkår er til stede i arbejdsmiljøet – når de er til stede, vil det have en positiv indvirkning på den enkelte medarbejders trivsel såvel som tilgang til løsning af arbejdsopgaver.

Disse faktorer omhandler bl.a. god ledelse, at medarbejderne har indflydelse på deres eget arbejde, og at der er en sund balance mellem de opsatte krav for arbejdet, og de ressourcer medarbejderne har til rådighed for at udføre deres arbejde. Desuden fremhæves det også, at det er vigtigt, at medarbejderne oplever at blive anerkendt og belønnet for det arbejde de udfører, og at der er en tilpas mængde forudsigelighed og retfærdighed forbundet med arbejdsopgaverne.

Faktisk definerer WHO mental sundhed, som en tilstand hvori det enkelte menneske trives, og hvor trivsel er et resultat af, at den enkelte:

  • Har mulighed for at udvikle sig og udfolde sine evner
  • Kan evne samt håndtere belastning
  • Indgår i positive sociale relationer
  • Bidrager til et fællesskab

Hertil peger både WHO, og i forlængelse af dette også Sundhedsstyrelsen på, at hvis de fire ovenstående faktorer er til stede og opfyldes, så styrkes den mentale sundhed.

Hvad skal du være opmærksom på

Ikke alle mennesker, virksomheder og virksomhedskulturer er ens. Derfor er det også forskelligt hvor og hvornår man kan sætte ind, når man taler om mental sundhed på arbejdspladsen.

Der findes dog særligt fire faktorer, som i alle organisationer kan være med til at skabe et usundt arbejdsmiljø, hvis de er til stede i en uhensigtsmæssig høj grad. Derfor bør du være opmærksom på disse fire faktorer på din arbejdsplads, hvis du vil sikre et sundt arbejdsmiljø:

  • højt arbejdspres
  • konflikter
  • forandringsprocesser
  • risiko for fysisk eller verbal vold

Højt arbejdspres

Et højt arbejdspres kendetegnes ved, at der f.eks., er mange, og i nogle tilfælde for mange, igangværende projekter og deadlines. Er dette tilfældet vil det ofte kunne afføde en væsentlig større mængde opgaver end normalt, hvilket for mange mennesker kan skabe en følelse af at blive både overbelastet og overbebyrdet.

Konflikter

Mange konflikter skyldes grundlæggende misforståelser, enten misforståelse af hinanden eller misforståelser i kommunikationen. Fælles for konflikter er dog, at de ofte kræver mange negative kræfter og suger energi. Faktisk opstår konflikter typisk fordi, der er en mangelfuld eller decideret dårlig dialog i virksomheden, afdelingen, organisationen eller teamet. Er dialogen dårlig, så kan det ganske ofte skyldes, at der er uklarhed omkring f.eks. arbejdsgange, arbejdsroller, overlevering af opgaver eller udførsel af opgaver.

Forandringsprocesser

”Forandring fryder”, lyder et gammelt mundheld, og det er da også sandt. Men med forandring følger også en ganske naturlig menneskelig reaktion – og den reaktion er frygt. Derfor kan der i forandringsprocesser også hurtigt opstå gnidninger, når virksomheder og ansatte overgår fra gamle til nye systemer, og når arbejdsmetodikker- og processer undergår forandring. For at skabe en god forandringsproces kræver det derfor, at der er konsensus, forståelse og transparens omkring forandringerne, og at medarbejderne inddrages og involveres i processerne.

Risiko for fysisk eller verbal vold

Vær opmærksom på tonen. En ubehagelig og hård tone er ikke god for nogen, og særligt ikke for sammenholdet og fællesskabet på arbejdspladsen. Ingen mennesker kan lide at blive talt grimt eller nedladende til, og vigtigere endnu, ingen mennesker fortjener at blive talt sådan til. En ubehagelig omgangstone fører til mistrivsel, og kan være negativ grobund for bl.a. mobning og social distancering mm.

Hvad kan du gøre som kollega

Det er ikke altid let at se, hvis og om en god kollega har det svært. Dertil er det også vigtigt at huske, at det kan skyldes både arbejdsmæssige såvel som private årsager. Derfor er en god huskeregel at være opmærksom på de små tegn i hverdagen.

Det kan være, at du har lagt mærke til, at din kollega f.eks. ikke griner så meget som han eller hun plejer, eller at vedkommende er blevet mere glemsom. Måske virker din kollega mere indadvendt end normalt eller omvendt, at din kollega pludselig er mere udadreagerende og vred. Det kan også være, at vedkommende deltager mindre i sociale sammenhænge, hvor han eller hun tidligere ville have deltaget – eller måske helt trækker sig fra andre mennesker og ikke længere dukker op i frokostpauserne.

Så hvad kan du egentlig gøre, hvis du pludselig står i situationen og har lagt mærke til markante ændringer i adfærd og humør hos din kollega? 

Den naturlige reaktion vil som oftest være, at man blander sig udenom eller lader som ingenting. Det er helt normalt og skyldes, at man kan være nervøs eller bange for, hvordan kollegaen reagerer, eller om man træder over vedkommendes grænse. Her er den gyldne regel at det hjælper mere at tale end at forholde sig tavs. Så i stedet for at lade være at sige noget af frygt for at sige noget forkert, så tag mod til dig og spørg ind til din kollega. Lad vedkommende vide, at du og andre på arbejdspladsen bekymrer jer om ham eller hende, og ikke mindst at du og de andre kolleger gerne vil hjælpe. 

3 gode råd til at styrke den mentale sundhed på arbejdspladsen

Tal åbent om problemer og udfordringer

Noget af det der motiverer og driver os mennesker allermest, er sammenhold og fællesskab, og sådan er det også på arbejdspladsen. Derfor er en god måde at styrke den mentale sundhed, at tale åbent om de problemer og udfordringer, som vi hver især møder.

Tal f.eks. om hvordan I organiserer arbejdet bedst muligt, så alle er indforståede med rollefordelinger, arbejdsopgaver og deadlines, og vær konkrete på hvad I har brug for fra hinanden. 

Lyt og stil spørgsmål

Når man åbner op og fortæller om, hvad man oplever, stiller man sig selv i en sårbar position, specielt i arbejdsregi – og det kræver tillid og forståelse, at turde gøre det. Det skyldes bl.a. at det kan være svært at adskille problemet fra personen. Hertil er det vigtigt at holde sig for øje, at man forsøger at adskille afsender og budskab fra hinanden, og i stedet husker på, at den arbejdsmæssige udfordring ikke er møntet på mennesket bag, men på problemet der opleves i hverdagen.

Derfor er det også særlig vigtigt, at der er en kollektiv forståelse blandt kollegerne af, at man lytter til hvad hinanden siger, og ikke dømmer andre på hvad der bliver sagt. Stil i stedet spørgsmål, og forsøg at afdække årsagen til hvorfor den pågældende har oplevet eller oplever situationen anderledes end du gør. På den måde bliver det også mere tydeligt og italesat, at der måske er brug for at gøre noget anderledes end tidligere, hvilket kan være med til at åbne for en positiv og givende dialog for alle parter.

Tilbyd hjælp

Spørg ind til om der er konkrete ting du eller dine kolleger kan hjælpe eller støtte vedkommende med, og spørg gerne direkte. Husk selvfølgelig at spørge oprigtigt og af interesse, så din kollega ikke føler sig mindreværdig, nytteløs eller på anden måde stemples som ”syg”.

Husk også at behovet for hjælp er forskelligt fra person til person, og at det for nogle menneskers vedkommende er bedst, hvis du og dine kolleger opfører jer ”som I plejer”. For den type mennesker kan det nemlig være nok at vide, at der er hjælp at hente hos jer, hvis de får brug for det. Få mere information om mental sundhed her.