• Fri fragt over 799 kr. ekskl. moms
 •  |  Dag til dag-levering
 •  | Trustpilot
CSR  |  Omtanke  |  Kundeservice 

Alt om hjemmekontor via bruttolønsordning

Senest opdateret 20. februar 2024

Medarbejder og arbejdsgiver indgår bruttolønsaftale
Det sidste år er det blevet mere og mere almindeligt for flere mennesker at arbejde hjemmefra. Men jo flere timer du arbejder fra hjemmekontoret, jo større er kravene fra arbejdstilsynet til dine møbler og arbejdsredskaber. At indrette et kontor i hjemmet kan derfor godt være en stor udskrift, og mange ender i stedet med at sidde ukomfortabelt ved spisebordet eller i sofaen. Her er finansiering via bruttolønsordningen en god løsning, fordi den kan give dig et markant billigere hjemmekontor, end hvis du selv skulle anskaffe inventaret via et privatkøb. Læs med i denne artikel og få svarene på de oftest stillede spørgsmål om hjemmekontor via bruttolønsordning.

Hvad er en bruttolønsordning?

En bruttolønsordning, også kaldet en lønomlægning eller en fleksibel lønpakke, er en ordning, hvor en medarbejder vælger at gå ned i løn for til gengæld at modtage et eller flere personalegoder fra sin arbejdsgiver.

Ordningen bruges typisk til at finansiere f.eks. en telefon, internet, et månedskort til offentlig transport eller lignende. Men bruttolønsordningen kan også bruges til at finansiere møbler, it-udstyr og arbejdsredskaber, så medarbejderen kan få et ergonomisk hjemmekontor, der lever op til kravene i arbejdsmiljøloven.

Det der gør bruttolønsordningen allermest attraktiv for medarbejderen er, at udgiften til personalegodet (f.eks. inventaret til et hjemmekontor) bliver trukket fra medarbejderens løn før skatteberegning. Skattebesparelsen gør det på den måde billigere end ved et privatkøb at indrette et godt kontor i hjemmet. 

Hvordan får jeg et hjemmekontor via en bruttolønsordning?

I praksis fungerer ordningen sådan, at arbejdsgiveren og medarbejderen udarbejder en skriftlig bruttolønsaftale, hvor de bliver enige om prisniveauet og perioden for lønomlægningen. Perioden skal som minimum løbe en hel lønaftaleperiode, hvilket typisk er 12 måneder. 

Når bruttolønsaftalen er indgået, køber arbejdsgiveren inventaret til hjemmekontoret på vegne af medarbejderen. Medarbejderen er selv med til at vælge møblerne, og både arbejdsgiveren og medarbejderen er derfor ansvarlige for, at inventaret lever op til de krav, der er til en hjemmearbejdsplads. 

Herefter betaler medarbejderen sit nye hjemmekontor af til arbejdsgiveren over en periode på 12-36 måneder – via sin bruttoløn. Arbejdsgiveren lægger altså kun ud for inventaret ved anskaffelsen, og derfor koster ordningen reelt ikke arbejdsgiveren noget udover en mindre likviditetsforskydning. Ved aftalens udløb har medarbejderen mulighed for at købe møblerne for en fastlagt frikøbs- eller scrapværdi på f.eks. 5 %.

Hvad er fordelene ved et hjemmekontor via bruttolønsordning?

En bruttolønsordning på inventar til hjemmekontoret bringer alt i alt store fordele for både medarbejderen og arbejdsgiveren med sig. Helt overordnet er arbejdsgiveren med til at sikre, at arbejdsmiljøloven overholdes på medarbejderens hjemmekontor, og medarbejderen får råd til ergonomiske kontormøbler og inventar, som opfylder vedkommendes behov. 

Men der er også andre gode fordele ved at finansiere et hjemmekontor via bruttolønsordningen:

For medarbejderen:

 • Et skattefrit hjemmekontor, som er markant billigere end ved privatkøb.
 • Mulighed for frit at indrette sit kontor, som også må bruges privat.
 • Indretning med ergonomisk inventar, som giver mulighed for varierende arbejdsstillinger og forebygger skader. 

For arbejdsgiveren:

 • Fradrag for anskaffelsessummen.
 • Momsfradrag for den skønnede erhvervsmæssige andel.
 • En gladere og mere effektiv medarbejder, da komforten på hjemmekontoret er i top.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få et skattefrit hjemmekontor?

For at købe inventar til hjemmekontoret gennem en bruttolønsordning var det tidligere sådan, at medarbejderen skulle have min. to hjemmearbejdsdage om ugen. Men heldigvis har nye regler fra SKAT gjort det væsentlig mere fleksibelt for alle parter – for hvordan kan man være sikker på, at det altid vil give mening med mindst to hjemmearbejdsdage om ugen? 

Med de nye regler fra SKAT er det i stedet op til arbejdsgiveren og medarbejderen i samarbejde at planlægge hjemmearbejdet efter behov. Med andre ord er arbejdsgiveren og medarbejderen ikke længere afhængige af, at medarbejderen skal arbejde hjemme i fastlagte tidsrum. Det er derfor nok, at arbejdsgiveren skønner, at medarbejderen har behov for en arbejdsplads i hjemmet. SKAT forlanger dog fortsat, at medarbejderen skal have reelt hjemmearbejde og dermed også et reelt behov for et godt hjemmekontor. 

For at få et skattefrit hjemmekontor gennem en bruttolønsordning stiller SKAT i øvrigt følgende krav

 • Bruttolønsaftalen skal ligge inden for de gældende regler for ansættelsesforholdet f.eks. overenskomster.
 • Aftalen skal indebære en reel fremadrettet nedgang i medarbejderens bruttoløn.
 • Den aftalte lønomlægning skal som udgangspunkt løbe over hele lønaftaleperioden eller som tommelfingerregel i min. 12 måneder. 
 • Det skal være arbejdsgiveren, som stiller inventaret til hjemmekontoret til rådighed. Medarbejderen må altså ikke selv betale for det og efterfølgende få udgifterne refunderet. 
 • Nedgangen i medarbejderens bruttoløn skal være et på forhånd fastsat beløb, der ikke reguleres i takt med medarbejderens forbrug af inventaret eller med de løbende omkostninger for arbejdsgiveren.

Når du køber dine kontormøbler til hjemmekontoret hos Lomax, har vi udarbejdet en færdig bruttolønsaftale, du kan få. 

Hvad er arbejdstilsynets krav til et hjemmekontor?

Arbejdsmiljøloven foreskriver, at en række krav skal overholdes, hvis du arbejder hjemme fra mindst én dag om ugen eller i gennemsnit to timer dagligt. Grundlæggende er det de samme krav, som gælder på dit hjemmekontor som på din arbejdsplads – krav som er til for at sikre dit velbefindende og din produktivitet. 

Overordnet handler disse krav om: ”at arbejdsgiveren skal sørge for, og den ansatte skal medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.”

Men hvordan skal det forstås, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige? Det skal forstås sådan, at: ”Hjemmearbejdspladsen skal have passende inventar, så arbejdet kan udføres forsvarligt. Det betyder bl.a., at inventaret skal passe til den ansatte, der bruger det.” 

Du kan læse mere om kravene til hjemmekontor i henhold til arbejdsmiljøloven her.

Hvilke møbler og arbejdsredskaber må jeg købe via ordningen?

Som udgangspunkt må du købe de møbler og arbejdsredskaber, som du har behov for på dit hjemmekontor f.eks. en kontorstol, et skrivebord, en lampe, en skærm, et tastatur og en mus. En god tommelfingerregel er, at inventaret skal være i samme stil og kvalitetsniveau, som på din arbejdsplads, og at omfanget af møbler og udstyr stemmer overens med det, du bruger på arbejdspladsen. 

Desuden skal det inventar, du køber, opfylde arbejdsmiljølovens krav til indretning af en hjemmearbejdsplads. Det går derfor f.eks. ikke at vælge en stol, der slet ikke kan justeres, da den dermed ikke kan tilpasses den ansatte, som skal bruge den, ligesom den ikke giver mulighed for varierende arbejdsstillinger.

Hvad møblerne koster er der ingen regler for. Det afhænger udelukkende af aftalen mellem dig og din arbejdsgiver. 

Du finder vores store udvalg af møbler og udstyr til hjemmekontoret her.

Påvirker en lavere bruttoløn min pension og mine feriepenge?

Nej, det behøver det ikke. Du aftaler det selv med din arbejdsgiver, hvis din pensionsindbetaling og dine feriepenge fortsat skal beregnes af din oprindelige bruttoløn. 

Hvis forsikring dækker inventaret i løbetiden?

Når inventaret står på hjemmekontoret på din adresse, er det din egen indboforsikring, der dækker. Det gælder både ved indbrud, skader og brand. Det er ikke muligt at tilkøbe en ekstra forsikring.

Hvad sker der, hvis jeg stopper i mit job før aftalens udløb?

Hvis din ansættelse ophører, før bruttolønsaftalen udløber, skal din arbejdsgiver have inventaret retur, eller du kan få lov til at frikøbe det til restværdien. 

Har du flere spørgsmål? 

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores eksperter på området enten via kontaktformularen på vores side om hjemmekontor via bruttolønsordning eller på tlf. 47 36 80 00.