• Fri fragt over 799 kr. ekskl. moms
  •  |  Dag til dag-levering
  •  | Trustpilot
CSR  |  Omtanke  |  Kundeservice 

Mere omtanke er sund fornuft

I foråret 2022 begyndte Lomax at sende "Pakker med omtanke". Et projekt søsat af PostNord, der ved at sikre et klimabidrag fra hver pakke giver tilbage til den danske natur. I dag er Lomax blandt de største bidragsydere til projektet – men hvorfor er Lomax gået ind i projektet, hvad betyder samarbejdet konkret, og gør indsatsen en forskel i det lange løb?

Hvorfor ”Pakker med omtanke”

Med ønske om at gøre det nemmere for vores kunder at handle mere ansvarligt gik Lomax i foråret 2022 ind i projektet ”Pakker med omtanke”. Projektet er derfor en oplagt samarbejdsmulighed, forklarer Ragga Asbjarnardottir, CSR-manager hos Lomax.

”Hos Lomax sender vi rigtig mange pakker af sted til kunderne hvert år. Netop derfor har det været oplagt for os at træde ind i Pakker med omtanke-projektet.”

En af grundene til, at samarbejdet blev en realitet, skyldes i høj grad reduceringen af CO₂-udslippet. For gennem ”Pakker med omtanke”-projektet reduceres det årlige CO₂-udslip med mere end 1.900 tons CO₂ – derfor er Lomax’ samarbejde med PostNord heller ikke tilfældigt, uddyber CSR-manageren:

Skovsoe

”Vi er en dansk virksomhed, og derfor er det vigtigt for os, at de tiltag vi engagerer os i, er lokalt forankrede i Danmark. Mere omtanke er sund fornuft, og det giver Pakker med omtanke-projektet os mulighed for. Her gør klimabidraget på vores pakker kunderejsen mere ansvarlig, samtidig med at vi giver tilbage til den danske natur og bidrager til de nationale klimamål.”

Kort om projektet

Klimabidraget går i dag ubeskåret til Den Danske Naturfond og Klimaskovfonden, der arbejder for og med projekter, der bl.a. har til formål at reducere mængden af CO2 i Danmark.

Bidraget til Den Danske Naturfond går til genoprettelsen af Hals Mose i Nordjylland, der årligt reducerer udledningen af CO2 i atmosfæren med minimum 1.900 tons CO2, mens bidraget til Klimaskovfonden i resten af 2023 og 2024 vil gå til etableringen af skovområder i Danmark – herunder bl.a. til en klimaskov ved Silkeborg.

edderkop på straa

Kan se indsatsen gør en forskel

Hals Mose-området er en af landets sidste sumpbirkeskove og har et rigt dyre- og insektliv, der er afhængig af området og dets beskaffenhed. Det store klima- og naturprojekt har bl.a. til formål at hæve vandstanden i Hals Mose til et naturligt niveau, hvilket mindsker udledningen af drivhusgasser og udvider antallet af levesteder for adskillige dyr og planter.

Når der bliver sendt Pakker med omtanke, bidrager det direkte til flere levesteder og bedre levevilkår for natur- og dyrelivet. Og netop derfor er den fælles indsats i områder som Hals Mose og andre steder af Danmark også vigtig, siger Stine Sander:

”En grønnere forsyningskæde kræver, at vi hjælpes ad i alle led. Derfor er vi begejstrede over, at Lomax, der er blandt de største bidragsydere, støtter så flot op om Hals Mose.”

Hals Mose infografik

”Vi er begejstrede over, at Lomax støtter så flot op om Hals Mose”

Stine Sander, Vice President Parcels hos PostNord

Bidrager til at rejse skove

Klimaskovfondens arbejde med at rejse eller genrejse danske skove skal ikke bare være til glæde for beboere i området, som mangler et sted til at gå en tur med hunden. De mange træer og den livlige skovbund giver en lang række miljømæssige fordele:

  • Træerne binder CO2 fra atmosfæren
  • Skoven vil med sin rige fauna øge biodiversiteten i området
  • Projektet giver renere drikkevand, da der ikke længere må sprøjtes eller gødes i området

Logistikchef i Lomax Mads Nissum er begejstret for projektet:

”I Lomax vil vi være med til at skabe en grøn fremtid. Derfor er vi glade for samarbejdet med PostNord, hvor vi kan være med til vigtige projekter som det her,” udtaler han.

Mads Nissum rejser skov i Silkeborg

Øvrige projekter