• Fri fragt over 799 kr. ekskl. moms
  •  |  Dag til dag-levering
  •  | Trustpilot
CSR  |  Omtanke  |  Kundeservice 

Mere omtanke er sund fornuft

I foråret 2022 begyndte Lomax at sende "Pakker med omtanke". Et projekt søsat af PostNord, der ved at sikre et klimabidrag fra hver pakke giver tilbage til den danske natur. I dag er Lomax blandt de største bidragsydere til projektet – men hvorfor er Lomax gået ind i projektet, hvad betyder samarbejdet konkret, og gør indsatsen overhovedet en forskel i det lange løb?

Kort om projektet

Pakker med omtanke sikrer, at der for hver pakke bliver doneret et klimabidrag. Lavpraktisk betyder det, at når Lomax og andre erhvervskunder sender Pakker med omtanke, så garanterer PostNord, at der gives et klimabidrag på 5 øre pr. pakke, der sendes. Bidraget er beregnet ud fra et gennemsnit af CO₂-udledningen for en pakkes rejse i Danmark. PostNord samarbejder blandt andet med Den Danske Naturfond om at gendanne danske naturområder gennem pakkeforsendelser med klimabidrag. I første omgang går alle bidrag ubeskåret til genoprettelsen af det unikke naturområde Hals Mose i Nordjylland.

Hvorfor ”Pakker med omtanke”

Med ønske om at gøre det nemmere for vores kunder at handle mere ansvarligt gik Lomax i foråret 2022 ind i projektet ”Pakker med omtanke”. Projektet er derfor en oplagt samarbejdsmulighed, forklarer Ragga Asbjarnardottir, CSR-manager hos Lomax.

”Hos Lomax sender vi rigtig mange pakker, og blot i år frem til august 2022 har vi sendt mere end 650.000 pakker. Netop derfor har det været oplagt for os at træde ind i Pakker med omtanke-projektet.”

En af grundene til, at samarbejdet blev en realitet, skyldes i høj grad reduceringen af CO₂-udslippet. For gennem ”Pakker med omtanke”-projektet reduceres det årlige CO₂-udslip med mere end 1.900 tons CO₂ – derfor er Lomax’ samarbejde med PostNord heller ikke tilfældigt, uddyber CSR-manageren:

”Vi er en dansk virksomhed, og derfor er det vigtigt for os, at de tiltag vi engagerer os i, er lokalt forankrede i Danmark. Mere omtanke er sund fornuft, og netop dét, giver Pakker med omtanke-projektet os mulighed for. Her gør klimabidraget på vores pakker kunderejsen lidt mere ansvarlig, samtidig med at vi giver tilbage til den danske natur og bidrager til de nationale klimamål.”

Lomax medarbejder
Hals Mose dyreliv

”En grønnere forsyningskæde kræver, at vi hjælpes ad i alle led. Derfor er vi utrolig begejstrede for at Lomax, der er blandt de største bidragsydere i projektet, støtter så flot op om genskabelsen af Hals Mose”

Stine Sander, Vice President Parcels hos PostNord

Kan se indsatsen gør en forskel

Hals Mose-området er en af landets sidste sumpbirkeskove og har et rigt dyre- og insektliv, der er afhængig af området og dets beskaffenhed. Det store klima- og naturprojekt har bl.a. til formål at hæve vandstanden i Hals Mose til et naturligt niveau, hvilket mindsker udledningen af drivhusgasser og udvider antallet af levesteder for adskillige dyr og planter.

Nogle af de dyr, der nyder godt af genoprettelsen, er bl.a. den sjældne sommerfugl birkspinderen, store rovfugle som den truede kongeørn og havørnen, og yderligere en lang række insekter, planter og svampe.

” […] Pakker med omtanke gør det nemt at handle mere ansvarligt, og derfor er vi både glade og stolte over projektet, der er det første af sin slags,” udtaler Vice President Parcels hos PostNord, Stine Sander.

Når der bliver sendt Pakker med omtanke, bidrager det direkte til flere levesteder og bedre levevilkår for natur- og dyrelivet. Og netop derfor er den fælles indsats i områder som Hals Mose og andre steder af Danmark også vigtig, siger Stine Sander:

”En grønnere forsyningskæde kræver, at vi hjælpes ad i alle led. Derfor er vi utrolig begejstrede for at Lomax, der er blandt de største bidragsydere i projektet, støtter så flot op om genskabelsen af Hals Mose.”

Hals Mose svampe
Hals Mose infografik

Et skridt i den rigtige retning

Den fælles indsats er der også god grund til at være begejstret for, hvis man spørger Asbjarnardottir. Ifølge hende er projekter som Hals Mose nemlig med til at sprede ringe i vandet.

”Indsatser som projektet i Hals Mose er med til at hæve barren for os, og giver anledning til at søsætte andre eller lignende tiltag,” lyder det fra CSR-manageren.

Hun fortsætter med at pointere, at Hals Mose er et tydeligt eksempel på et projekt, som kan have en stor, positiv påvirkning på mere end blot naturen – og at det i høj grad også er et ønske, at denne type indsatser skal forgrene sig positivt i Lomax’ forsyningskæde.

”Vi vil gerne vise både kunder og kolleger, at vi er en medspiller og ikke en modspiller. Vi ved, vi kan gøre det bedre, og vi skal blive bedre. At give klimabidrag er et aktivt valg, som et add-on til vores øvrige aktiviteter med at reducere vores egen CO₂-udledning. Det er et lille, men vigtigt skridt i den rigtige retning, og et løfte til os selv og vores kunder om at turde kræve mere, både af os selv og vores omverden.”

Øvrige projekter